Już w listopadzie zaplanowano od 1 stycznia podwyżki czynszu mieszkaniowego, prądu, gazu i inne. Zatem względy uczciwości nakazują podwyższać emerytury i renty od 1 stycznia, a nie od 1 marca lub wypłacać wyrównanie za 2 miesiące.

Drugi problem z ZUS-em to odpis 1 % podatku na cele charytatywne. ZUS powinien odliczyć w imieniu emeryta lub rencisty 1% podatku na podstawie danych przesłanych listownie, telefonicznie, faxem lub mailem.