Zostań w Szwecji, bo z rozumieniem polskiego masz już problemy.