Panie Czarnecki, to panstwo to jest opiekuncze, ale tylko dla takich jak Pan.