..zdrowsza czesc Europy za forse mniej zdrowej strefy Euro..pale przeginacie?Bez niemieckiej i francuskiej forsy nie bedzie u was nic.Jak sie Unia rozpadnie za co wykonczycie rozpoczete budowy..?Wy nie mata nawet swojej forsy na chodniki w miastach….