Słowo zarobiły sugeruje jakieś działanie w celu zarobienia. A tutaj wartość aktywów wzrosła sama, a działalnością OFE było trwanie.