i UważamRze – a zamiast tego mamy mataczenie czyli straty całego wydawnictwa, oczywiście Hajdarowicz jako akcjonariusz miał większy wpływ na te straty niż wydawane gazety