Trzeba coś zrobić z tą urzędniczą grandą dramozjadów i pasożytów, bo nas wykończą…