Z tej pensji, którą dziś dostają należy im potrącać składkę. A na emeryturze powinni dostawać poniżej 50% a nie, jak dotąd, 100%. Sędziowie nie mogą być traktowani inaczej niż reszta narodu. Przecież nie pracują lepiej. Polski wymiar sprawiedliwości jest fatalny. Polski podatnik płaci za sędziowskie fuszerki, które wychodzą przed Trybunałem w Strasburgu. Nikt nie wierzy w uczciwość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Niektórzy prawnicy dorabiają sobie na boku, że tak powiem.

Czas położyć kres przywilejom sędziowskiej kasty.