Jak zaczną wiercic to w USA spadnie ciśnienie w złożach !