większość dzieci to dzieci samotnych matek, oczywiście samotne są tylko na potrzeby rekrutacji bo mają pierwszeństwo. Najczęściej są to pełne rodziny tylko bez ślubu.