To trup od samego początku powstania.Euroentuzjastom gratulujemy Moniki Richardson