Najlepiej, żeby robole w ogóle nie odpoczywały, żeby nie zmniejszać PKB. Prawo do wypoczynku powinno się należeć tylko budżetówce i Lewiatanom.