niszcząca zdrowe organizmy .

Ich dzialania nie skutkują żadną wartością dodaną .