Unia wszystko zunifikuje –

zunifikuje kobietę z mężczyzna,

mężczyznę z mężczyzną

i kobietę z kobietą….

zunifikuje ogórki, pomidory i żarówki

krowy, świnie, psy i koty

zunifikuje miasta i wioski

kraje bogate i biedne…

zunifikuje rolnika z klasą ”średnią”

klechę z urzędnikiem

itd. itp.

ale przywilej emisji lichwy pozostanie w rękach elity!

Czy naprawdę chcemy takiej „unifikacji”?