Za taką „reformę zasiłków pogrzebowych”. Zaoszczędzone pieniądze następnego dnia poszły na wymianę floty limuzyn, dla podległych kajzerowi ministerstw, straszne poczynił oszczędności

!