Unią rządzą socjaliści, najważniejszy człowiek UE Barroso jest maoistą