Godnym zauważenia, znaczącym gospodarczo

może być tylko komunikat o uruchomieniu połączenia

cargo Chiny-UE przez Rosję nawet do Madrytu 🙂

Jeden pociąg towarowy koleją transsyberyjska z Chin

do UE dziennie np do terminala w Sławkowie

dał by Polsce przychody (z samych ceł) większe

niż daje którykolwiek nasz port na Bałtyku.