a do roku 1994 w ramach ZUS funkcjonowało ubezpieczenie dla rolników.

Proponowane zmiany to nic innego jak powrót do sytuacji sprzed reform, z tą różnicą, że wówczas mieliśmy majątek do prywatyzacji.