Tag: Mogi

Pierwsza była o spadku przychodów Agory. nie ciesz się za bardzo bo oni zyją z budżetu państwa a wiec i ty ich utrzymujesz płącąc podatki.. Prenumeraty urzędów administracji oraz spółek państwowych, funduszy, fundacji, agencji etc. (czyli całego tego lewackiego ścierwa pasożytujacego na garbie społęczeństwa) stanowią prawie 50% ich nakłądu.. Jak doliczysz jeszcze płątne ogłoszenia umieszczane […]

Read more