Do tego (poza klajstrowaniem tętnic wieńcowych) nadaje się zresztż jak znalazł…