Pan Smela ma racę. Praca kopacza rowów w Polsce jest warta 1/4 tego szwedzkiego. Praca inżyniera – 1/8.

I to się pogłębia. Bezpowrotnie tracimy klasę średnią.