> Na jaką sprzedaż liczycie?

> – Tak dużą jak to możliwe. Nie mamy konkretnych oczekiwań.

Hm. Nie zrobiliśmy biznesplanu, jednym słowem…