„Nie można wysłać wiadomości. Za dużo wielkich liter w temacie.”

„Pytasz gdzie są pieniądze twoich dziadków,rodziców? SPRYWATYZOWANE.

Wydane przez pokolenie postokrągłostołowych debilów na „patriotyczne” kaprysy naszego odmozdzonego półświatka półinteligencji, na jego dotychczasowe wolnorynkowe infantylne majaki , na jego mocarstwowe ambicje, na jego prostackie potrzeby medialnego epatowania europejskością w naszym żebraczym bogobojnym niejednokrotnie pańszczyźnianym zaścianku żyjącym z bezzwrotnej europejskiej jałmużny ..

Wydane przez pokolenie postokrągłostołowych debilów od dwudziestu kilku lat rządzących naszym krajem na kultywowanie ich czy to „patriotycznej”, czy to „(na)rodowej” wrażliwości nieuleczalnych fobii, opętańczych schizofrenii z którymi dumnie i hałaśliwe, na koszt mieszkańców naszego kraju, na nasz koszt, obnosili się przez dwadzieścia kilka ostatnich lat nazywając to rządzeniem

Re: zus – złodziejewww.thekf.org/events/news/petition/