bankowcy w działach kredytów hipotecznych wybuchają spontanicznym śmiechem gdy mowa o wartości mieszkań, przyjmując wartość odtworzeniową/licytacyjną 45-50% ceny