„ktory skrzywdziłeśc człowieka prostego smiechem nad jego krzywdą wybuchając gromadę blaznów w kolo siebie majac na pomieszanie dobrego i zlego” pamiętam, to było ich hasło. buahahahah