Proponujesz większy zamordyzm, większe opodatkowanie pracujących, większą biurokrację.

A to i tak niczego nie rozwiąże.

Rozwiązaniem problemu jest TYLKO i WYŁĄCZNIE wprowadzenie dobrowolnego, prywatnego systemu emerytalnego. Od ręki znikają patologie i nie powstaje ŻADEN nowy problem.Euroentuzjastom gratulujemy Moniki Richardson