to jaką mają mieć motywację, by po sobie coś zostawić. Zadłużyć się, przejeść, przepić i do piachu. Tak w praktyce to wygląda niezależnie od wzniosłych bzdetów o „poszukiwaniu sensu życia”. Demografia jest bezlitosnym sprawdzianem PRAWDZIWYCH wyborów.