Bo coś was nie widać w komentarzach o wyczynach waszego obłąkańca…

ha ha..

Do budy kundle..

A kysz..

„WZGLĘDNOŚĆ MA ZASTOSOWANIE W FIZYCE…. NIE W ETYCE..”

„Relativity applies to physics, not ethics”

Albert Einstein