kublik znowu zaciera łapki – dokopano „Ruskim”. tylko uważaj kublik, bo tobie ktoś kiedyś dokopie