Boże, jak mi ich żal! Mają ZA DUŻO kasy! Głębia i doniosłość problemu kwalifikuje go na pierwsze strony wszystkich gazet… Wstrząsająca niesprawiedliwość społeczna po prostu.