A jaką odpowiedzialność będą ponosić ci członkowie?

Czy tak sobie pop.erdolą z płemiełem i zgarną kasę?