Bardzo cieszy ta wiadomość w ogólnym zarysie, lecz sposób punktacji przedstawiony jest niejasno.