Stary niedźwiedź mocno spał, ale się obudził i teraz zapłaca ci, co przespali korzystny okres w historii.