Bo zrobisz z siebie durnia. Idziecie skopać konkurencji tyłki ?

A idźcie, byle daleko od redakcji.

Zwrot „I am going to” przerabia się zerówce. Redaktor po gimnazjum powinien mieć większe ambicje.