Sam siebie cytujesz?

Jak rozumiem, jesteś dla siebie autorytetem?