BPH najlepszy? Raczysz żartować? Na początku poprzedniej dekady, kiedy dokonywano fuzji PBK i BPH, i BPH miał byc przejmujący, przez rok pompowano pieniądze z PBK do BPH w drodze operacji repo, z dużą stratą dla PBK, żeby BPH, który był de facto bankrutem z uwagi na portfel korporacyjny, mógł w ogóle PBK „przejąć”.