Dzięki. Więc wygląda na to, że medalion jest pasywnym dochodem dla właściciela. $600/w = $2400/m. $1M / $2400 = 416,66m / 12 = 34,72. Wobec czego w 35 lat medalion zarobi na siebie $1M, a jego wartość jeszcze wzrośnie. Wypuszczenie kolejnych medalionów spowoduje po prostu ich wykup przez tego typu inwestorów i spowoduje spadek cen wynajmu oraz spadek ceny bazowej medalionu, ale poprzez dokup inwestorzy sobie to zrównoważą.