Tak, jest ! Agentura w KE. Europejskie politbiuro okupowane przez agentów MI5.