Lepiej może raczej należałoby ich zdekapitalizować i zagonić do jakiejś rzeczywistej pracy społeczno-użytecznej . Pieniądz wirtualny można przecież oprzeć na „czynie społecznym” przymusowych ochotników.