Demokracja to droga do „róbta co chceta” – owoce tej demokracji właśnie widzimy.

Owoc ten to oderwanie od rzeczywistości, a wejście w świat wirtualny (nieistniejący).