„Wrecz Przeciwnie” juz zwinal zagle. Wydali az 3 numery.