Dochody z prywatyzacji nie zmniejszają deficytu, ale są źródłem jego finansowania. Więc deficyt byłby taki sam, jedynie wyemitowano by mniej długu.