1/8?! Góra 1/3 , częściej 1/2. I wiem co piszę.

Dziub