Prawo nie działa wstecz, ale prawo się nie zmieniło, NSA przedstawiło jego prawidłową interpretację.