Trzeba być trochę tępawym umysłowo, aby nie móc znaleźć odniesienia do kilku tysięcy tysięcy osób.