a jeśliby kredyt był postawiony do dyspozycji, ale kupujący by go po prostu nie uruchomił albo wypowiedział umowę kredytu. To może się zdarzyć w każdym przypadku.