a to prosze skargi i zażalenia kierowac tylko do siebie. Tacy czesi byli pod zaborem 300 lat i w XiX wieku zamiast robić bezsensowne powstania robili przemysł