Racja ! Następnie ograniczyć możliwość zatrudniania w Polsce obcokrajowców i zreformować prawo o przyznawaniu obywatelstwa.