farall napisał:

> Niestety nie ma Pan racji odnośnie odpowiedzialności graczy.

> „ Art. 109. Kto uczestniczy w grze losowej, zakładzie wzajemnym, grze na

> automacie, urządzonych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom kon

> cesji lub zezwolenia,

> podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.”

Ale o ile dobrze pamiętam, to aby gra była prowadzona wbrew przepisom ustawy, musi być organizowana dla zysku – czyli najpierw trzeba wykazać, że organizator chciał zarobić na rake (a nie opłacić salę/wyżerkę) a dopiero potem można myśleć o konsekwencjach wobec graczy.