Nikt prze- cież nikogo nie zmusza do pracy w służbach

> mundurowyc

ja bym powiedział, że trafiają tam specyficzni ludzie…